65 employees from Vassallo Group recently planted a tree each at the newly built boys secondary school at Taz-Zokrija, in Mosta thus marking the Group’s 65th anniversary being celebrated throughout this year. The Group which started and whose Head Office is still based in Mosta, has a strong link with the community through various CSR initiatives in the social, cultural and environmental fields.

The employees were led by Group Chairman Nazzareno Vassallo, a number of company directors and managers, and representatives from over 30 subsidiary companies within the Vassallo Group of Companies. Present for the ceremony were Minister for Resources and Rural Affairs, George Pullicino as well College Principal Mario Testa and School Head.

Group Chairman Nazzareno Vassallo spoke about the Group’s willingness to make the new school built by the Foundation for Tomorrow’s School greener by donating 65 olive trees, through its Landscaping company Botanica Ltd. He spoke on the Group’s involvement in the environmental sector through the various projects entrusted to the Group. He also thanked employees, represented on this occasion by 65 of them, for their contribution in the achievements by the Group in all these years.

Minister Pullicino thanked the Group for their donation, co-ordinated through the Ministry’s Tree4U campaign, as well for the Group’s active involvement in the environmental sector. He said that the Group had been entrusted by Wasteserve with the rehabilitation of the Magħtab landfill as well as the Sant’Antnin Mechanical Biologival Treatment Plant.

College Head Anthony Grech thanked Vassallo Group for the nice gesture while speaking on the various initiatives taken at college-level to instil in students the love for the environment that surrounds them.

Vassallo Group of Companies currently employees over 1300 employees and operates in a number of sectors including construction, real estate, manufacturing, elderly care, healthcare, IT, catering, hospitality, education and waste management.

Stqarrija għall-Istampa u x-Xandir

Vassallo Group iħaddar l-iskola sekondarja ġdida fil-Mosta

65 impjegat mill-kumpannija Vassallo Group riċentament ħawlu siġra kull wieħed fl-iskola sekondarja tas-subien f’Taż-Żokrija fil-Mosta biex ifakkru il-65 anniversarju tal-Grupp li qed jiġi ċċelebrat matul din is-sena. Il-Grupp., li beda u għad għandu l-uffiċċju ewlieni tiegħu fil-Mosta, għandu rabtiet qawwwija ma’ dan il-lokal li jmorru lura għal ħafna snin. Fil-fatt għal ħafna snin il-Grupp ħa diversi inizjattivi favur il-komunita’ Mostija billi għen fl-oqsma soċjali, kulturali, sportivi kif ukoll ambjentali.

L-impjegati kienu akkumpanjati waqt din l-attivita’ mic-Chairman tal-Grupp Nazzareno Vassallo, numru ta’ diretturi u managers, kif ukoll haddiema rapprezentanti minn aktar minn 30 kumpannija sussidjarja fi ħdan il-Grupp. Kien preżenti wkoll il-Ministru għar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali, George Pullicino kif ukoll il-Prinċipal tal-Kulleġġ Mario Testa, u l-Kap ta’ l-iskola Anthony Grech.

Waqt diskors f’din l-okkażjoni, is-Sur Nazzareno Vassallo tkellem dwar ix-xewqa li kellu l-Grupp li biex ifakkar is-65 annivesarju mit-twaqqif tiegħu iħawwel numru ta’ siġar taż-żebbuġ, mogħtija minn Botanica Ltd, waħda mill-kumpanniji fi ħdan il-Grupp, f’diversi partijiet ta’ l-iskola biex b’hekk ikunu jistgħu jitgawdew mill-istudenti, għalliema u dawk li huma responsabbli mit-tmexxija ta’ din l-iskola. Huwa tkellem ukoll dwar l-involviment ta’ Vassallo Group fil-qasam ambjentali permezz ta’ diversi proġetti fdati f’idejn il-Grupp. Huwa ħa l-okkażjoni biex jirringrazzja lill-impjegati tal-Grupp, rappreżentati f’din l-okkażjoni minn 65 fosthom, għall-kontribut siewi tagħhom għas-suċċess tal-Grupp matul dawn is-snin kollha.

Il-Ministru Pullicino irringrazzja lil-Grupp għal din l-inizjattiva, li ġiet ikkoordinata permezz tal-kampanja Tree 4U, kif ukoll għall-involviment attiv tal-Grupp fil-qasam ambjentali. Huwa qal li f’dawn l-aħħar snin il-Grupp ġie fdat mill-Wasteserve fil-proġetti tar-rijabilitazzjoni ta;-Magħtab kif ukoll fl-impjant ta’ Sant Antnin.

Il-Kap ta’ l-Iskola, Anthony Grech irringrazzja lill-Grupp għal dan il-ġest sabiħ filwaqt li semma d-diversi inizjattivi li qed tiegħu l-iskola biex trawwem fit-tfal l-imħabba għall-ambjent.

Bħalissa l-Grupp jimpjega ‘l fuq minn 1300 ħaddiem f’numru ta’ setturi li jopera fihom fosthom il-kostruzzjoni, xogħol ta’ l-injam, it-teknoloġija ta’ l-informazzjoni, l-edukazzjoni, il-catering, l-industrija tal-ospitalita’ u l-ambjent.

Click here to download this press release